Giải vô địch cầu lông tranh cúp Foza DakLak năm 2012

- Đạt giải Nhất Đôi nam nữ 41-50 tuổi: Thành - Nguyệt

-Đạt giải Nhất Đôi nam 31-40 tuổi:Thịnh - Quang

- Giải Nhất Đôi nữ 31 - 40 tuổi: Dung - Hoàng

Giải Nhì Đơn nữ 31 - 40 tuổi: Hoàng

Giải Nhì Đôi nữ 21 - 30 tuổi: Huệ - Tú

Giải Ba Đôi nam 41 - 50 tuổi: Thành - Sơn

- Giải Nhì Đôi nam 31 - 40 tuổi: Cường - Lâm

-Đạt giải Nhất Đơn nam 31-40 tuổi: Mạnh

Giải Nhì Đơn nam 31-40 tuổi: Ý

Giải Ba Đơn nam 31-40 tuổi: Cường

Giải Ba Đôi nam nữ 31-40 tuổi: Phong - Đường