Giải cầu lông các CLB tỉnh, thành, ngành phía nam năm 2012

- Đạt giải Ba Đôi nam nữ 31-40 tuổi: Mạnh - Hoàng

-Đạt giải Nhì Đôi nam 41-45 tuổi:Thành - Sơn

Giải Ba Đôi nữ 41-45 tuổi: Định - Ngân

-Đạt giải Ba Đôi nam 46-50 tuổi: Huệ - Điều

Giải Ba Đôi nam nữ 46-50 tuổi: Hiền - Nguyệt