Giải cầu lông CLB Tiền Phong Đắk Lắk lần thứ I năm 2011

Chào mừng 5 năm thành lập CLB Tiền Phong Đắk Lắk (19/12/2006-19/12/2011)

-Đạt giải Nhất Đôi nam dưới 40 tuổi:Quốc Thắng -Khương

Giải Nhì Đôi nam dưới 40 tuổi: Vinh - Khoa

Giải Ba Đôi nam dưới 40 tuổi: Thiện - Phong

-Đạt giải Nhất Đôi nam trên 40 tuổi: Công Thắng -Dương

Giải Nhì Đôi nam trên 40 tuổi: Hiền - Hoa

Giải Ba Đôi nam trên 40 tuổi: Bình - Báu

- Đạt giải Nhất Đôi nữ 20-55 tuổi:Dung-Tú

Giải Nhì Đôi nữ 20-55 tuổi:Ngân - Định

Giải Ba Đôi nữ 20-55 tuổi:Sinh - Kiều Nga

-Đạt giải Nhất Đôi nam-nữ 20-55 tuổi:Vinh - Sinh

Giải Nhì Đôi nam-nữ 20-55 tuổi:Sơn - Ngân

Giải Ba Đôi nam-nữ 20-55 tuổi:Thiện - Quỳnh Nga