Giai cau long Mien trung va Tay Nguyen năm 2015

CLB đạt Giai nhi toàn đoàn

Đinh Quoc Thang đạt HCV

Huynh Thai Hoang Khoi đạt HCV

Nguyen Thai Hoang va Đoan Van Quyet đạt HCĐ

Nguyen Thi Cam Tu va Nguyen Thi Phuong Hoang đạt HCV

Ho Ta Binh va Pham Thi Quynh Nga đạt HCV

Nguyen Duy Vinh va Phan Van Minh đạt HCĐ

Duong Thi Hai Đuong va Ho Thi Quynh Uyen đạt HCB

Trieu Sinh Lam va Nguyen Thi Thuy Ngan đạt HCV

Đoan Thi Thu Ngan va Nguyen Thi Đinh đạt HCV

Ho Van Hai va Tran Thi Thuy đạt HCĐ

Le Thi Dung va Hoang Thi Luc đạt HCĐ