Giải cầu lông tỉnh Quảng Ngãi mở rộng năm 2011

Đạt giải Ba Đôi nam dưới 30 tuổi:Vinh - Khôi

Giải Nhì đôi nam nữ dưới 36 tuổi: Mạnh - Hợp

Giải Ba đôi nam dưới 45 tuổi: Thành - Sơn