Giải vô địch cầu lông tỉnh Đắk Lắk năm 2011

-Đạt giải Nhất Đôi nam 36-45 tuổi:Thành-Nam

Giải Nhất Đôi nam-nữ 36-45 tuổi:Thành-Huyền

-Đạt giải Nhì Đơn nam 36-45 tuổi:Nam

Giải Nhì Đôi nam-nữ 20-35 tuổi:Thắng-Tú

Giải Nhì Đôi nữ 20-35 tuổi:Dung-Tú

-Đạt giải Ba Đôi nam 20-35 tuổi:Vinh - Khôi

Giải Ba Đơn nam 36-45 tuổi:Cường

Giải Ba Đơn nam 20-35 tuổi:Vinh

Giải Ba Đơn nữ 20-35 tuổi:Nga

Giải Ba Đôi nam 36-45 tuổi:Sơn-Cường

Giải Ba Đôi nữ 46-60 tuổi:Ngân-Định