Giai cau long PROTECH mừng Đảng, mừng xuân năm 2016

CLB Tiền Phong đạt giai nhì toàn đoàn