Giao lưu cau long với CLB Ninh Hòa - Khánh Hòa năm 2015