Giao lưu cầu lông với CLB cầu lông A-Z tỉnh Phú Yên năm 2016